ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ

 

Η εποχή που ζούμε επιβάλλει να αλλάξουμε νοοτροπίες και να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχές μας.

Το επιτάσσει το καλό του τόπου μας και το μέλλον των παιδιών μας.

 

- Μαζί με τον δημότη: διότι ο δημότης επιβάλλεται πλέον, να είναι συμμέτοχος και συγκοινωνός. Θα αλλάξουμε τον Δήμο και θα βοηθήσουμε όλοι για τον σκοπό αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αν δεν προσπαθούμε μαζί. 

 

-ΜΑΖΙ με τον ηλικιωμένο, τον νέο, τον άνεργο, την οικογένεια και το παιδί: διότι οι ανάγκες δεν έχουν ηλικία και η εξασφάλιση κοινωνικής πρόνοιας είναι εξίσου αναγκαία με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την δια βίου μάθηση.   

 

- Μαζί για το περιβάλλον: διότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και απαιτεί, πλέον, ριζοσπαστικές αποφάσεις, ακόμα και στο επίπεδο της καθημερινότητας.

 

-ΜΑΖΙ για τον πολιτισμό: διότι αποτελεί το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, που πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε για να καρπωθούμε την υπεραξία του.   

 

-ΜΑΖΙ για το μέλλον: διότι κάθε στιγμή το μέλλον είναι εδώ και είναι υποχρέωση και καθήκον μας να το συναποφασίσουμε και να το συνδιαμορφώσουμε. 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@spartimazi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

instagram