ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Πού στηρίζεται το πρόγραμμά μας;

Το πρόγραμμά μας στηρίζεται στους ανωτέρω τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι, προκειμένου να δώσουν ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Δίνουν το στίγμα του Συνδυασμού μας και θα αποτελέσουν τη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού μας για την επόμενη πενταετία.

 

Ποια είναι η βασική διαφορά του;

Η βασική διαφορά του προγράμματός μας έγκειται στον σχεδιασμό της υλοποίησης, σύμφωνα με τον οποίο για πρώτη φορά στη Σπάρτη δε θα υλοποιηθούν έργα σημειακά και μεμονωμένα -αμφιβόλου συνοχής και αποτελέσματος για τον Δήμο-, αλλά άξονες πολιτικής που θα υλοποιούνται μέσω των επιμέρους έργων και δράσεων.

 

Τι θα αλλάξει;

Κατά την υλοποίηση των τεσσάρων αξόνων θα αρχίσει να αλλάζει συνολικά η εικόνα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος θα μεταβεί σε νέα λειτουργία και θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των δημοτών και να αντιμετωπίζει κάθε νέα συνθήκη ή εξέλιξη π.χ. υποχρεώσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών, ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, αναγνώριση και πρόληψη των κινδύνων με την έγκαιρη λήψη μέτρων, προσαρμογή στα νέα πρότυπα για τα δημόσια έργα κ.α.

Όλα αυτά αποτελούν προκλήσεις για τη νέα λειτουργία του Δήμου και προκύπτουν από τις αλλαγές και τις εξελίξεις που είναι ήδη πραγματικότητα στην Ευρώπη. Εξελίξεις στις οποίες ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί, σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλουν οι νέες προδιαγραφές, και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να διεκδικεί και να επιτυγχάνει την αναγκαία χρηματοδότηση.

 

Τι απαιτείται;

Απαιτείται πλέον διαφορετική προσέγγιση στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που εφαρμόζει την άποψη ότι: «με σύγχρονα εργαλεία αντιμετωπίζουμε τα υφιστάμενα προβλήματα και τις μελλοντικές προκλήσεις».

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@spartimazi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

instagram