Μπέκελης Ιωάννης

Μπέκελης Ιωάννης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΗΣ

Πρόεδρος της Κοινότητας Τραπεζοντής.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@spartimazi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

instagram