Κυριακούλια Μαρία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑ 

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@spartimazi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

instagram