Σωτηρίου Μαρία

Σωτηρίου Μαρία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@spartimazi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

instagram